Formularz rejestracyjny do szkół e-learningowych eWszechnicy Zabrzańskiej

Prosimy o wypełninie formularza osobowego oraz wybór szkoły

Dane osobowe
ImięNazwisko
Miasto Kod
Ulica Numer
Telefon Email
Data urodzenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w forlumarzu dla potrzeb związanych z kształceniem w szkołach "NCKU - Wszechnica Zabrzańska" (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.)

Szkoła

Szkoła Policealna

Opiekunka dziecięca
Opiekun osoby starszej
Opiekunka środowiskowa
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Opiekun Medyczny
Technik Administracji
Technik Informatyk


Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

klasa I
klasa II
klasa III


Gimnazjum dla dorosłych

klasa I
klasa II
klasa III

Dodatkowych informacji na temat szkół udziela:
NCKU - Wszechnica Zabrzańska
Plac Dworcowy 6
41-800 Zabrze
Tel. (032) 2717542
Fax. (032) 3769021
Sekretariat - sekretariat@wszechnica.zabrze.pl