Kalendarz wydarzeń

« Marzec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

31.01.2017

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

w okresie od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

w formie  powierzenia realizacji zadania publicznego  przez Prezydenta Miasta Zabrze

 

Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu przez Stowarzyszenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Zabrza dla osób należących do grup uprawnionych do otrzymania tej pomocy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pomocy  będzie udzielać  prawnik  w wyodrębnionych i oznakowanych lokalach, usytuowanych w miejscach określonych w zarządzeniu Nr 978/ZPS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.11. 2015 r.

Udzielana pomoc prawna będzie polegała na:

1)   poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

2)   wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3)   pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym

4)   sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Pomoc prawna będzie świadczona w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Pomoc prawna nie będzie obejmować prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Zadanie realizowane będzie od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie adresowana do osób fizycznych:

- osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej i wobec których, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.poz.1863) lub

- osób, które uzyskały zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego( Dz. U. z 2014r.poz.1206 oraz z 2015r.poz.693) lub

- osób, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa( Dz. U .nr 205,poz.1203), lub

- osobie , która nie ukończyła 26 lat lub

- osobie, która  ukończyła 65 lat lub

- osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Są to grupy osób wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jako osoby uprawnione.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej czynnych:

  1. punkt w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu ul. Dorotki3 : od poniedziałku do piątku: 13.00 – 17.00.
  2. punkt w Ośrodku Profilaktyki Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 :  od poniedziałku do  piątku: 16.00 – 20.00.

 

Telefoniczna lub osobista rejestracja klientów oraz  prowadzenie dokumentacji związanej  z  realizacją zadania  będzie się odbywać w lokalu Stowarzyszenia , w Zabrzu, pl. Dworcowy  6.  tel. 32 376 90 20 w godzinach od 10.00  do 12.30 od poniedziałku do piątku.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się