Kalendarz wydarzeń

« Marzec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

 

Stowarzyszenie Misericordia Zabrzu

realizuje w okresie od 01.05. 2015r do 31.12. 2015rII projekt powierzony przez Wojewodę ŚląskiegoEdukacja pro zawodowa dla młodzieży z romskiej w gminie Zabrze  Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty zaznajamiające ze specyfiką 8 następujących zawodów: ogrodnik - konserwator terenów, 3 zawody budowlane: murarz – tynkarz, cieśla, posadzkarz – kafelkarz oraz pomoc biurowa, opiekun małego dziecka, florysta i rękodzielnik artystyczny.

 

Młodzież otrzyma informacje przybliżające dany zawód oraz informację gdzie może dany zawód zdobyć. Uzupełnieniem prowadzonej edukacji będą wizyty studyjne w rzeczywistych miejscach pracy w danym zawodzie. Młodzieży towarzyszyć będą między innymi: asystenci w tym romscy oraz doradca zawodowy.

Poprzez zapoznanie się z zawodem tak teoretyczne jak i praktyczne zwiedzenie stanowisk pracy, w przyjaznym miejscu, pod opieką doświadczonej i otwartej na młodego człowieka fachowej siły jest realną szansą na dobry wybór zawodu, start w dorosłe życie i zmianę świadomości istniejących stereotypów o niechęci do podjęcia pracy .

Udział w zajęciach przyczyni się do podjęcia nauki w danym zawodzie i chęci poszukiwania pracy. Umożliwi dążenie do osiągnięcia celu w życiu, podniesie ogólny poziom wiedzy i umiejętności, wpłynie również pozytywnie na samoocenę w kontaktach z rówieśnikami, ułatwi proces adaptacji w otoczeniu. Wzmocni działania integrujące z lokalną społecznością, przyczyni się do zwalczania stereotypów w relacjach społecznych.

Adresatami zadania jest grupa młodzieży romskiej miasta Zabrze, oraz takich. Potrzebują oni wsparcia i ukierunkowania ich wiedzy w celu zdobycia zawodu i podjęcia pracy. Wyjazdy do umówionych zakładów pracy, gdzie na miejscu zostaną zaprezentowane i omówione poszczególne stanowiska pracy

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wiedzy o zawodach., skonfrontowania się na miejscu z danym zawodem, podjęcia decyzji jaki kierunek nauki wybrać by podjąć pracę w danym zawodzie, gdzie podjąć naukę w celu uzyskania zawodu. Przyczyni się również do wyrównania szans edukacyjnych, pogłębienia integracji i zwalczania stereotypów, oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzę i pracy.

Do realizacji celów projektu przyczyni się atrakcyjna forma zajęć, która pobudzi zainteresowania młodzieży romskiej i pomoże w odnalezieniu się na rynku pracy.  

 

 

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

Stowarzyszenie Misericordia Zabrzu

realizuje w okresie od 01.10. 2014r do 31.12. 2014r

projekt powierzony przez Wojewodę Śląskiego

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

 

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty zaznajamiające ze specyfiką 6 następujących zawodów: ogrodnik,malarz pokojowy, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, górnik, pracownik budowy, technik informatyk. Młodzież otrzyma specjalnie opracowane materiały przybliżające dany zawód oraz informację gdzie może dany zawód zdobyć.

Uzupełnieniem prowadzonej edukacji będą wizyty studyjne w rzeczywistych miejscach pracy w danym zawodzie. Młodzieży towarzyszyć będą między innymi: asystenci w tym romski oraz doradca zawodowy.

Poprzez zapoznanie się z zawodem tak teoretyczne jak i praktyczne zwiedzenie stanowisk pracy, w przyjaznym miejscu, pod opieką doświadczonej i otwartej na młodego człowieka fachowej siły jest realną szansą na dobry wybór zawodu, start w dorosłe życie i zmianę świadomości istniejących stereotypów o niechęci do podjęcia pracy .

Udział w zajęciach przyczyni się do podjęcia nauki w danym zawodzie i chęci poszukiwania pracy. Umożliwi dążenie do osiągnięcia celu w życiu, podniesie ogólny poziom wiedzy i umiejętności, wpłynie również pozytywnie na samoocenę w kontaktach z rówieśnikami, ułatwi proces adaptacji w otoczeniu. Wzmocni działania integrujące z lokalną społecznością, przyczyni się do zwalczania stereotypów w relacjach społecznych.

Adresatami zadania jest grupa młodzieży romskiej ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych miasta Zabrze, oraz takich, którzy nie podjęli dalszej nauki ani pracy. Potrzebują oni wsparcia i ukierunkowania ich wiedzy w celu zdobycia zawodu i podjęcia pracy. wyjazdów do umówionych zakładów pracy, gdzie na miejscu zostaną zaprezentowane i omówione poszczególne stanowiska pracy.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wiedzy o zawodach., skonfrontowania się na miejscu z danym zawodem, podjęcia decyzji jaki kierunek nauki wybrać by podjąć pracę w danym zawodzie, wyrównania szans edukacyjnych, pogłębienia integracji i zwalczania stereotypów, oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i pracy.

Do realizacji celów projektu przyczyni się atrakcyjna forma zajęć, która pobudzi zainteresowania młodzieży romskiej i pomoże w odnalezieniu się na rynku pracy.  

Świetlica integracyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

Świetlica integracyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej

w gminie Zabrze

 

 

Świetlica integracyjna prowadzona przez Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu stała się miejscem w którym młodzież pod czujnym okiem pedagogów i asystentów romskich uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, edukacji zdrowotnej, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, edukacji prawnej. Dużym wsparciem dla wszystkich uczestników byli nasi wolontariusze z Uniwersytetu III wieku, którzy jak dobra babcia byli zawsze cierpliwi i gotowi nieść pomoc w trudnych sprawach. Młodzież chętnie korzystała z przygotowanych posiłków. W trakcie prowadzonych rozmów nasze dzieci z dumą informowały nas o poprawie ocen w szkole, czy też o dobrze napisanym sprawdzianie - to najlepsza ocena dla wszystkich zaangażowanych w działalność świetlicy. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych pogłębienie stopnia integracji i zwalczania stereotypów, oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Ale się działo…. zobacz:

 

Działalność świetlicy została wsparta finansowo przez Wojewodę Śląskiego w formie powierzenia zadania publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

 

W imieniu dzieci dziękujemy!!!

Galeria zdjęć 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYPRAWKI SZKOLNE 20.11.2014

application/pdf WYPRAWKA K.pdf (62.3 KiB)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYPRAWKI SZKOLNE 26.11.2014

application/pdf WYPRAWKA PS.pdf (61.5 KiB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Zabrzańskie Centrum Inowacji- Zabrzański Inkubator Przedsiębiorczości proponuje pomieszczenia biurowe

Więcej informacji udziela sekretariat:

kontakt:sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Uroczyste rozdanie laptopów w ramach projektu pt.: „Nowe technologie – nowa przyszłość”


Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się