Kalendarz wydarzeń

« Wrzesień 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze dla dzieci i młodzieży romskiej

07.03.2020

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze dla dzieci i młodzieży romskiej

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze dla dzieci i młodzieży romskiej W celu zwiększenie uczestnictwa w edukacji, uczniów  pochodzenia romskiego   Stowarzyszenie   Misericordia  w Zabrzu  realizuje zadania w ramach programu  „ Integracji społeczności romskiej na rok 2020

Kolejny raz organizowane są zajęcia edukacyjno - wyrównawcze dla dzieci i  młodzieży romskiej,   w gminie Zabrze. W tym roku   od 01. 03. 2020 r., to już 6 rok działalności  pod nazwą Zajęcia edukacyjno wyrównawcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży romskiej  -  znane pod nazwą Świetlica romska, która służą ułatwieniu i uzupełnieniu edukacji  dzieci i  młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na opóźnienia w nauce, konflikty z prawem, dyskryminację z powodu przynależności do mniejszości etnicznych. Zajęcia te pełnią również funkcje wychowawcze.

 W Zabrzu żyje około 500 osób pochodzenia romskiego, z czego około 170 osób to dzieci i młodzież.-(43 osób  w wieku 13-18 dane UM. Zabrze, 120 dzieci realizuje  obowiązek szkolny 2018 - UM .Zabrze). Młodzież należąca do  grupy Romów ma trudności i zaległości w nauce oraz trudne relacje z innymi – nie-romskimi rówieśnikami.

 Nie znajduje miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie mogłaby bezpiecznie rozwijać swoje zainteresowania i uzupełniać wiedzę.  Stowarzyszenia Misericordia proponuje popołudniowe zajęcia dla 20 osób z poczęstunkiem w wyznaczone 2 dni  w tygodniu w  okresie od 01.03 2020 do 31.12.2020 r. 10 miesięcy  zajęć. Zadanie będzie realizowane  w  siedzibie Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu: Bardzo dobra lokalizacja  centrum miasta, czas dojścia z rejonu,  w którym mieszkają Romowie to ok. 10-20 minut. Posiadamy sale lekcyjne, pracownie  informatyczne, zaplecze socjalne i sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzone będą zajęcia edukacyjno-wyrównawcze. W  blokach tematycznych w zależności od potrzeb uczniów: blok humanistyczny ( j. polski , j. angielski , historia i wos.)  blok matematyczny (matematyka , informatyka, fizyka), blok przyrodniczy ( biologia –przyroda, w razie potrzeby chemia i geografia).  Prowadzący uwzględnią  zgłoszone przez asystentów romskich  potrzeby  i zdiagnozowane braki edukacyjne  dzieci  w trakcie pierwszych zajęć tematycznych.

Indywidualna praca z uczniem, pomoc w  odrobieniu zadanych lekcji daje nad wyraz dobre rezultaty. Dzieci przychodzą na zajęcia z zeszytami i pierwszą rzeczą to sprawdzenie co uczniowie mają zadane,  zgłaszają się osoby, które nie potrafią sobie poradzić z odrobieniem lekcji.

  Jest to jedyna szansa na wyprowadzenie uczniów romskich z zaległości, które są  zauważane przy odrabianiu lekcji. Pracę z uczniem, powinni prowadzić rodzice, jednak tego nie robią. Należy zaznaczyć, że rodzice często mają trudności z pisaniem i czytaniem, co skutkuje brakiem umiejętności w pomocy dzieciomJest rzeczą niemożliwą żeby nauczyciel prowadzący zajęcia ogólne, pochylił się nad każdym osobno  przy zadanych lekcjach. Nieodrobione lekcje lub odrobione częściowo, skutkują gorszymi stopniami bądź niechęcią chodzenia do szkoły. Dotychczas odrabianie lekcji dodatkowo prowadziły osoby woluntarystycznie  w osobnej sali,  jednak jest to czasowo dla wolontariuszy zbyt obciążające czasowo.    

W związku z powyższym Asystent edukacji  indywidualnej –  każdemu uczniowi indywidualnie udzieli pomocy w odrabianiu lekcji nadrabiając zaniedbania  z wszystkich przedmiotów, z których ma do odrobienia lekcje.

Zajęcia  będą wzbogacone o elementy edukacji prozdrowotnej; zdrowego żywienia, promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży.  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców posiadających kwalifikacje pedagogiczne zgodne z nauczanym przedmiotem spełniające wymagania MEN. Cennym wsparciem jest udział w zajęciach  wolontariuszy.

 W projekcie przewidziano zatrudnienie  asystenta romskiego, odpowiedzialnego za bezpieczne dotarcie dzieci i ich frekwencję na zajęciach  oraz za  stały kontakt z rodzicami / opiekunami dzieci .

W miesiącach wakacyjnych 07-08 2020 r.  zostaną zorganizowane głównie zajęcia uzupełniające głównie dla dzieci, które miały problem z zaliczeniem klasy.    Udział w zajęciach umożliwi osiągnięcie wyższych ocen w następnym roku szkolnym, a tym samym wzrostu ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności wśród tej mniejszości etnicznej, wpłynie również pozytywnie na samoocenę w kontaktach z  rówieśnikami, ułatwi  proces adaptacji w  otoczeniu., wzmocni działania integrujące w środowisku,  przyczyni się do zwalczania stereotypów w  relacjach społecznych. Zajęcia prowadzone w latach 2014-2019  cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, wg oceny pedagogów oraz asystentów romskich dały wymierne rezultaty. Uważamy, że złym rozwiązaniem jest kierowanie dzieci z trudnościami do szkół specjalnych, jeżeli wymagają jedynie większej nad nimi pracy. Również środowisko zabrzańskich Romów zaakceptowało  taką  formę wsparcia.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się