Kalendarz wydarzeń

« Czerwiec 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Aktualności

01.01.2016

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

w okresie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Zabrze

 

Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu przez Stowarzyszenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Zabrza dla osób należących do grup uprawnionych do otrzymania tej pomocy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pomocy będzie udzielać prawnik w wyodrębnionych i oznakowanych lokalach, usytuowanych w miejscach określonych w zarządzeniu Nr 978/ZPS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.11. 2015 r.

Udzielana pomoc prawna będzie polegała na:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

  3. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym

  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Pomoc prawna będzie świadczona w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Pomoc prawna nie będzie obejmować prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Zadanie realizowane będzie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie adresowana do osób fizycznych:

- osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.poz.1863) lub

- osób, które uzyskały zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego( Dz. U. z 2014r.poz.1206 oraz z 2015r.poz.693) lub

- osób, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa( Dz. U .nr 205,poz.1203), lub

- osobie , która nie ukończyła 26 lat lub

- osobie, która ukończyła 65 lat lub

- osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Są to grupy osób wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jako osoby uprawnione.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej czynnych:

  1. punkt w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu ul. Dorotki3 : od poniedziałku do piątku: 13.00 – 17.00.

  2. punkt w Ośrodku Profilaktyki Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 : od poniedziałku do piątku: 16.00 – 20.00.

 

Telefoniczna lub osobista rejestracja klientów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania będzie się odbywać w lokalu Stowarzyszenia , w Zabrzu,

pl. Dworcowy 6. tel. 32 376 90 20

 

 

 

Więcej...

24.09.2015

EDUKACJA MŁODZIEŻY ROMSKIEJ

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu realizuje od 01.09.2015 r. – do 31.12.2015 r. kolejny projekt skierowany do romskiej mniejszości etnicznej.

Świetlica środowiskowa dla młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej”


Jako zadanie publiczne w ramach rządowego programu „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 realizowane przez Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu w formie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki , historii, biologii, przyrody, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie , informatyki , fizyki młodzież z romskiej mniejszości etnicznej osiągnie lepsze wyniki w szkole , w tym na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Pozna metody aktywnego i systematycznego uczenia się, uzyska pomoc w odrabianiu zadań domowych. Udział w zajęciach wolontariuszy i asystentów romskich przyczynia się do pełniejszej integracji społecznej i przełamywania istniejących stereotypów.

Więcej...

24.09.2015

KURS JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY DLA OPIEKUN OSÓB CHORYCH I STARSZYCH

Wszechnica Zabrzańska Szkoła Policealna zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy jako opiekun osób chorych i starszych w Niemczech do udziału w kursie języka niemieckiego zawodowego.

Zapewniamy profesjonalną kadrę wykładowców, ćwiczenia praktyczne w pracowni medycznej
i opiekuńczej.

 

Uwaga ograniczona liczba miejsc!!!.

 

Dla osób zainteresowanych zdobyciem pełnych kwalifikacji zawodowych bezpłatna nauka na kierunkach: opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Zapisy codziennie w godzinach 9-16 w siedzibie szkoły:
Plac dworcowy 6 41-800 Zabrze tel 32-376-90-20

sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Ruszamy w październiku 2015 r

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Wszechnica Zabrzańska Szkoła Policealna zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu zawodowego na kierunku : Opiekun medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik administracji.

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE. Jaworzno, dysponujemy akredytowaną pracownią egzaminacyjną na kierunkach medycznych i opiekuńczych- w której przeprowadzane są państwowe egzaminy zawodowe. Do dyspozycji fantomy, łóżka , wyposażenie medyczne . Dla kierunku administracja –pracownia techniki biurowej , dostęp do zbioru przepisów prawnych, druków, procedur

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu w tym egzaminatorzy.

Uwaga ograniczona liczba miejsc.!!!

 

Zapisy codziennie w godzinach 9-16 w siedzibie szkoły:
Plac dworcowy 6 41-800 Zabrze tel 32-376-90-20

sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Ruszamy w październiku 2015 r

Więcej...

26.06.2015

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

 

Stowarzyszenie Misericordia Zabrzu

realizuje w okresie od 01.05. 2015r do 31.12. 2015rII projekt powierzony przez Wojewodę ŚląskiegoEdukacja pro zawodowa dla młodzieży z romskiej w gminie Zabrze  Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej...

21.04.2015

Warsztaty Onkologiczne

Zapraszamy na warsztaty onkologiczne m.in. z samobadaniem piersi. Zapisy w sekretariacie Uniwersytetu.

Więcej...

15.04.2015

Odwołane zajęcia

W związku z egzaminami gimnazjalnymi oraz ze względu na inne przeszkody techniczne odwołujemy zajęcia z Promocji Zdrowia i Gimnastyki 14 kwietnia, a także wszystkie zajęcia 21 kwietnia. O terminach ich odrabiania poinformujemy Państwa telefonicznie.

15 kwietnia ze względu na chorobę prowadzącej odwołane zostają zajęcia Komunikacji Audiowizualnej-prawdopodobny termin ich odrabiania to 29 kwietnia po właściwych zajęciach przewidzianych w harmonogramie.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Więcej...

27.03.2015

Odwołane zajęcia z Krajoznawstwa

Uwaga!!! Informujemy, że Krajoznawstwo 27. marca 2015 zostaje odwołane na prośbę prowadzącej. Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Więcej...

11.03.2015

Zapisy na Olimpiadę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w olimpiadzie sportowej w Łazach do zgłaszania swojej kandydatury u p. Jadwigi Wandiger lub u p. Konstancji Bartnik, które organizują naszą uniwersytecką reprezentację. Kontakt tel.: 32 376 90 20

Więcej...

08.03.2015

KURSY OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

Stowarzyszenie Misericordia zaprasza do udziału w kursie obsługi kas fiskalnych dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w handlu i usługach. Proponujemy doskonałe warunki szkoleniowe- każdy uczestnik kursu pracuje na własnej kasie 

i otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych.

Dla nowych grup podatników zobowiązanych do używania kas fiskalnych w działalności gospodarczej kurs wzbogacony o moduł : zasady zgłoszenia liczby i miejsca używania kas fiskalnych oraz ich fiskalizacji.

 

Zajęcia w małych grupach , w dogodnych godzinach, atrakcyjne ceny

 

Nie zwlekaj zapisz się już dziś!!!!

 

 

 

Więcej...

03.03.2015

Zapraszamy na wycieczki w marcu

7. 03. 2015 – Katowice: zwiedzanie centrum miasta i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z
przewodnikiem
Przejazd komunikacją miejską z Zabrza do Katowic.
 
21. 03. 2015 – Radzionków: Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 oraz Muzeum Chleba
Cena (przejazd autokarem + bilety wstępów): ok. 50 zł
 
Szczegóły i zapisy u p. Konstancji Bartnik i u p. Jadwigi Wandiger
tel.: 32 376 90 20

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się