Kalendarz wydarzeń

« Kwiecień 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r

KURS OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących opiekować się osobami chorymi i niepełnosprawnymi  w środowisku domowym.  Rozpoczęcie kursu planuje się od 15.03.2013 r.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Elementy metodyki pracy z podopiecznym
 • Podstawy patologii chorób i psychopatologii
 • Podstawy dietetyki
 • Pielęgnacja chorych w środowisku domowym
 • Zajęcia praktyczne w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych

Czas trwania kursu 100 godzin – 3 miesiące.
Zajęcia 2 x w tygodniu.
Zajęcia obejmują wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne

OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących opiekować się osobami starszymi niepełnosprawnymi.
Rozpoczęcie kursu planuje się od 1.03.2013 r.

Zakres tematyczny kursu

 • Podstawy anatomii fizjologii człowieka
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Elementy patologii chorób wieku starczego
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy pielęgnacji chorych
 • Zajęcia praktyczne 

Czas trwania kursu 100 godzin – 3 miesiące.
Zajęcia 2x w tygodniu.
Zajęcia obejmują wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

Ukończenie tego kursu daje możliwość podjęcia pracy jako opiekunka dziecięca.  
Rozpoczęcie kursu 15 .03.2013 r.

Zakres tematyczny kursu:

 Pielęgnowanie dziecka:

 • Podstawy anatomii fizjologii dziecka
 • Żywienie i pielęgnacja niemowląt i małych dzieci
 • Elementy chorób wieku dziecięcego wstępne objawy i rozpoznanie
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Zajęcia praktyczne w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych

Wychowanie dziecka:

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Zasady i metody wychowania dziecka
 • Rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
 • Gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się