Kalendarz wydarzeń

« Maj 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Projekty dofinansowane z programów Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wartość projektu - 3 368 250 zł, wartość dofinansowania: 2 701 054,32

W trakcie realizacji

Projekty zrealizowane

 • "Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo - dydaktycznego na potrzby Wszechnicy Zabrzańskiej" - wartość projektu 3 234 906,77 zł
 • "Szkoła Dla Ciebie"
 • „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”:
  Projekt realizowany był w latach 2007-2008 w ramach działania 1.6 EFS. W czasie realizacji projektu przeprowadzono szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie kursów zawodowych: opiekunka dziecięca, opiekunka osoby starszej, opiekunka osoby niepełnosprawnej, szkolenia komputerowe: podstawy komputera, przygotowanie do certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
  szkolenia językowe: język angielski i język niemiecki. Udzielono uczestnikom kursów poradnictwa psychologicznego i prawnego, doradztwa zawodowego. Dodatkowo beneficjenci projektu uzyskali wsparcie w postaci: dodatków szkoleniowych, refundacji kosztów dojazdu, dofinansowania opieki nad osobą zależną i wyżywienia podczas szkoleń.

 • „www – Wiek – Wiedza – Wytrwałość”
  Projekt realizowany był w latach 2008 – 2010 w ramach działania 9.3 POKL.

 

 • PROJEKT PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ - edycja 2006

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.


INFORMACJA:

I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Wszechnica Zabrzańska" otrzymało pracownię komputerową Apple oraz Multimedialne Centrum Informacji w ramach projektu, "Pracownie komputerowe dla szkół" - edycja 2006, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • PROJEKT PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ - edycja 2007

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄUdzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.


INFORMACJA:

Szkoła Policealna dla Dorosłych "Wszechnica Zabrzańska" otrzymała pracownię komputerową Apple oraz Multimedialne Centrum Informacji w ramach projektu, "Pracownie komputerowe dla szkół" - edycja 2007, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

Stowarzyszenie Misericordia Zabrzu realizowało w okresie od 01.10. 2014r do 31.12. 2014rprojekt powierzony przez Wojewodę ŚląskiegoEdukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze  Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Edukacją została objęta 14 osobowa grupa młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej.

1. W pierwszej fazie projektu zostały przeprowadzone warsztaty: z doradztwa zawodowego, antydyskryminacyjne, z zakresu prawa pracy oraz bhp, oraz indywidualne rozmowy doradcy zawodowego.

2. Następnie zostały przeprowadzone warsztaty zaznajamiające ze specyfiką 6 następujących zawodów: ogrodnik, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, górnik, technik informatyk oraz 2 zawody budowlane.

3.  Zostały opracowane i wydrukowane specjalne materiały przybliżające dany zawód oraz informacja gdzie można dany zawód zdobyć, które otrzymali uczestnicy projektu. Materiały były opracowane dostępnym językiem toteż cieszyły się dużym zainteresowaniem.

4.  Odbyły się wizyty studyjne w rzeczywistych miejscach pracy . Młodzieży towarzyszyli : asystenci w tym romski, doradca zawodowy oraz wolontariusze.

- Zajęcia z zawodu Ogrodnik odbyły się w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, gdzie oprócz zapoznania się z zawodem ogrodnika, młodzież zwiedziła i zapoznała się z pracą w szklarniach oraz w ogrodzie Japońskim.

- Na zajęciach z zawodu Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej zapoznano się z poszczególnymi zadaniami opiekuna, w Szkole pomaturalnej dla opiekunek praktycznie pokazano zadania opiekuna, pokazano na fantomach sposób udzielania pierwszej pomocy, badanie ciśnienia, zakładanie opatrunków itp.- Zajęcia zawodów Górniczych – odbyły się w doświadczalnej kopalni M-300, w której instruktor oprowadził młodzież po wszystkich stanowiskach górniczych przy urobku węgla.

- Na zajęcia z zawodu Informatyk młodzież zapoznała się z tajnikami komputera.

- Zawody budowlane zostały przeprowadzone na budowie gdzie zapoznano uczestników jak praktycznie wygląda budowa od projektu do oddania budynku. Pokazując ciekawsze zawody budowlane, narzędzia, sposoby i metody pracy na budowie.

Zapoznanie się z zawodami tak teoretyczne jak i praktyczne zwiedzenie stanowisk pracy, w przyjaznym miejscu, pod opieką doświadczonej i otwartej na młodego człowieka fachowej siły jest realną szansą na dobry wybór zawodu, start w dorosłe życie i zmianę świadomości istniejących stereotypów o niechęci do podjęcia pracy .Zgodnie z założeniami projektu;

1. Zainteresowano młodzież omawianymi i prezentowanymi zawodami.

2. Pokazano im na czym polega praca w danym zawodzie.

3. Wskazano młodzieży: szkoły, kursy oraz inne możliwości podjęcia nauki w danym zawodzie a później pracy.

4. Zapoznano ich z konkretnymi stanowiskami pracy, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.

5. Praca w grupie , wspólne pobyty na zajęciach teoretycznych i wyjazdowych, zorganizowane spotkanie Mikołajowe, i inne zaktywizowały młodzież.

6. Uczestnictwo w zajęciach wolontariuszy pochodzenia nie romskiego miało duży wpływ na integrację społeczną oraz pokoleniową środowiska.

7. Udało nam się w zaszczepić w młodzieży świadomość konieczności podjęcia nauki zawodu a następnie pracy.

Dużym zaskoczeniem był fakt uczestnictwa w zajęciach każdorazowo większej ilości młodzieży poza tą, która była zakwalifikowana do projektu.  

 

Zaplanuj Swoją Przyszłość

 • 21 listopada 2011r. Związek Biur Porad Obywatelskich rozpoczął realizację programu Zaplanuj Swoją Przyszłość. Program będzie wdrażany we współpracy z Microfinance Centre i Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Citi Foundation.

  Projekt jest adresowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jego celem jest podniesienie stanu wiedzy finansowej w tej grupie oraz poprawa warunków życia i sytuacji ekonomicznej osób, które wezmą udział w programie.

  Od 5 grudnia 2011 roku do 15 marca 2012 roku osoby niezamożne, zainteresowane udziałem w programie, w siedzibach Biur Porad Obywatelskich będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz treningów prowadzonych przez doradców tych placówek. Konsultacje będą prowadzone w Krakowie, Łodzi, Łomży, Łosicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rudzie Śląskiej, Wałbrzychu, Warszawie, Zabrzu i Zielonej Górze. Biura Porad Obywatelskich uczestniczące w programie są zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich.

  Udzielanie konsultacji zostanie poprzedzone przeszkoleniem doradców Biur Porad Obywatelskich w zakresie edukacji finansowej dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Doradcy otrzymają również materiały pomocne w prowadzeniu konsultacji.

  Program jest szczególnie istotny w obliczu drugiej fali światowego kryzysu finansowego, którego koszty w znacznym stopniu będą ponosić grupy niezamożne. Program może je przygotować do radzenia sobie w trudnych czasach.
 • Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
  Polityka prywatności Zgadzam się